Vastgoedwaardering

Marktwaarde: wat zijn de uitdagingen, oplossingen en ‘lessons learned’?

Gedurende deze interactieve sessie wordt stilgestaan bij het proces om te komen tot de marktwaarde. Hierbij zal een collega-corporatie, die gebruik heeft gemaakt van de fullwaardering conform het Waarderingshandboek, in combinatie met de samenwerkende taxateur, toelichten hoe het marktwaardeproces is verlopen. Tijdens de sessie is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Belangrijke aandachtspunten die de revue passeren zijn: de rolverdeling van de verschillende interne en externe betrokkenen en de daarbij behorende communicatie, het verder brengen van de datakwaliteit en de verantwoording van de marktwaarde richting derden. Tevens wordt door middel van het ‘Start-Stop-Continue’ principe ingegaan op activiteiten die gedurende het komende waarderingsproces aan te bevelen zijn, dan wel juist voorkomen dienen te worden. De centrale vraag hierbij is: hoe kan het waarderingsproces verder worden geprofessionaliseerd en hoe ziet het bijbehorende ideale tijdspad eruit?

Kortom, de interactieve sessie marktwaarde is een mooi moment om met collega’s van verschillende corporaties ervaringen uit te wisselen met als doel om het waarderingsproces in de toekomst efficiënter in te richten.

Sprekers: : Stefanie Buffing en Pieter Postma, Ortec Finance

WALS/ FMP & TMS: Feedback please!

De wereld is continu in beweging. Regelgeving verandert voortdurend en technische innovaties komen steeds sneller beschikbaar. In deze dynamische wereld is het voor ons belangrijk om goed te luisteren en snel in te spelen op de wensen van onze klanten. Voor WALS/FMP en TMS geldt dat we, naast investeringen in veranderende regelgeving en de aansluiting op ons platform, nadrukkelijk ruimte maken voor ideeën van jullie, onze gebruikers.

Tijdens deze workshop willen we je enerzijds kort informeren over de belangrijkste wijzigingen die we komende jaar in onze producten doorvoeren. Het belangrijkste doel van deze workshop is echter om jullie, de WALS/FMP- en TMS-gebruikers, de gelegenheid te geven ideeën met elkaar en met ons uit te wisselen. We gebruiken hiervoor enkele erkende technieken uit de software ontwikkelingen waarmee jullie uitgedaagd worden om gestructureerd feedback op WALS/FMP of TMS te leveren.

Kortom, een interactieve workshop waarbij je als deelnemer echt de kans krijgt een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van WALS/FMP en TMS!

 

Spreker: Roy Visser, Ortec Finance

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2018? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu