Vastgoedsturing

Zo neem je betere investeringsbeslissingen

Sprekers:
Joost Eijsvogels, Ortec Finance
Thomas Chaulet
, SMART Real Estate

De beste analyses van onze assetmanagers

Twee corporaties vertellen welke analyses zij maken in AM en waarom. Ook Ortec Finance geeft haar kijk op het analyseren van de prestaties van complexen.

Spreker:
Menno Logemann, senior consultant, Ortec Finance

Best practice jaarcyclus: hoe kan het nog handiger?

Ieder jaar doorlopen corporaties de jaarcyclus: jaarrekening & waardering – strategie & kaderstelling – plannen & begroten – prestatieafspraken – dPi/dVi – uitvoering & rapportage – enzovoorts. Financiële planning, vastgoedsturing en samenwerkingsafspraken moet goed op elkaar afgestemd worden. En geen enkel jaar is hetzelfde. Corporaties voeren verbeteringen door in hun processen en systemen. Toezichthouders verschuiven deadlines. Verwachtingen van partners in de lokale driehoek veranderen. Alle corporaties streven een gestroomlijnd proces na dat resulteert in kwalitatief goede eindproducten met (intern en extern) draagvlak. Deze processen worden ondersteund door software van Ortec Finance zoals WALS, TMS, SBI, AM, GO en treasury. Iedere corporatie is anders. Toch is er een rode draad te benoemen van hoe de jaarcyclus het beste kan worden doorlopen, met behulp van deze software. Wat gebeurt op welke moment, door wie en met welke tool? Op welke moment worden de koppelingen geactiveerd? Wij presenteren de best practise op basis van onze ervaringen bij verschillende klanten. En we vragen tegelijkertijd jouw input op deze best practice. Wat zijn tips en tops in jullie ogen? Waar worstelen jullie mee in de praktijk? Later in het jaar publiceren we deze best practise en kunnen corporaties dit gebruiken om hun interne processen verder aan te scherpen, afspraken te maken over verantwoordelijkheden en als checklist om in drukke periodes op terug te vallen.

Spreker:
Isabel Mandour-Vedder, senior consultant, Ortec Finance

Demo SBI

Ontdek tijdens onze demo sessie hoe SBI, onze oplossing voor portefeuillemanagement, jouw corporatie kan helpen om een financieel haalbare portefeuillestrategie op te stellen. Nog nooit maakte je zo snel en eenvoudig een beleidsvariant die wordt afgezet tegen de wensportefeuille voor over 10-15 jaar. Korte rekentijden en direct checken op financiële haalbaarheid. Dat is waar SBI om bekend staat. Sturen op een gemiddelde energie-index of op CO2-reductie? 100 woningen per jaar extra nieuwbouwen of renoveren? Snel alle grote woningen in een bepaald gebied verkopen? Geen probleem allemaal voor SBI. Het wordt ook steeds vaker gebruikt in sessies met stakeholders. Bijvoorbeeld met de huurdersorganisatie of met de gemeente wanneer het over prestatieafspraken gaat.

Nieuwsgierig geworden of heb je vragen? Je bent van harte welkom bij de interactieve demonstratie!

Demo AM

Ontdek tijdens onze demo sessie hoe onze assetmanagement oplossing jouw corporatie kan helpen om het assetmanagement vorm te geven. Niet als op zichzelf staand proces, maar als schakel in de hele vastgoedsturingscyclus. Met duidelijke kaders en doelen vanuit het portefeuillemanagement. AM bevat mooie grafische mogelijkheden om een goede complexprestatieanalyse te maken en opties om wisselend beleid per complex met elkaar te vergelijken. Eenmaal vastgesteld laat het beleid zich eenvoudig exporteren en is het zo in WALS te importeren voor de MJB. Het vastgestelde beleid is ook eenvoudig te presenteren aan de rest van de organisatie. AM is de meestgebruikte oplossing voor assetmanagement in de corporatiesector.

Nieuwsgierig geworden of heb je vragen? Je bent van harte welkom bij de interactieve demonstratie!

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2020? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu