Vastgoedsturing

Jaarcyclus vastgoed- en financiële sturing woningcorporaties

Alle corporaties stellen een jaarrekening op, ontwikkelen plannen en beleid voor hun vastgoed, leggen hun voornemens vast in een (meerjaren)begroting en sluiten prestatieafspraken. Hier zit een hele wereld aan werkzaamheden achter. Wat is nu een handige volgorde? Wie doet wat op welk moment? En hoe verwerk je dat efficiënt in de beschikbare software? Ortec Finance heeft daartoe de jaarcyclus vastgoed- en financiële sturing uitgewerkt. Hiermee kun je zelf of onder begeleiding van onze consultants de jaarcyclus van jouw corporatie optimaliseren. Op de Corporatiedag 2021 nemen we je mee in ons gedachtengoed en onze praktische tools. Heb je zelf goede ideeën over dit onderwerp of wil je hier juist meer over horen vanuit ons en andere corporaties? Schrijf je dan in voor deze sessie.

Sprekers:
Anneke Betlem
Bram Leermakers

What-if-scenario’s in 7 stappen

De toekomst kun je niet voorspellen, maar je kunt je wel voorbereiden op onzekerheden. Via what-if-scenario’s maak je de risico’s van jouw corporatie inzichtelijk om indien nodig hierop te anticiperen. Voorbeelden van what-if-scenario’s zijn verminderde huurinkomsten door een toename van kwetsbare huurders, een vertraging van projecten door politieke onvoorspelbaarheid of een verhoging van investeringskosten door een verkeerde inschatting van de duurzaamheidsinvesteringen. Aan welke strategische risico’s is jouw corporatie onderhevig? Hoe kun je deze vertalen in what-if-scenario’s en zo de effecten op de meerjarenbegroting van jouw corporatie doorrekenen? Hoe groot is de kans dat deze optreden en wat is de impact op de doelstellingen? In deze sessie leggen we uit hoe je in 7 stappen tot what-if-scenario’s komt. Wij adviseren om het management en diverse disciplines te betrekken, om zo bewustzijn en draagvlak te vergroten. Mensen van bijvoorbeeld strategie, portefeuillemanagement, financiën en control zijn dus allemaal welkom bij deze sessie. Heb je zelf goede ervaringen of worstel je ergens mee? We ruimen voldoende tijd in om informeel ervaringen uit te wisselen.

Sprekers
Sow Sum Yeung
Isabel Mandour

De ideale wijkvisie

Veel corporaties zien wijkvisies als een belangrijk onderdeel van vastgoedsturing. Tegelijkertijd was er tot begin dit jaar nog geen best practice voor het opstellen ervan. Daardoor is het soms nog een zoektocht naar wat de inhoud moet zijn van een wijkvisie, maar ook wat een goed proces is voor het opstellen ervan.  Ben je benieuwd hoe de ideale wijkvisie eruit ziet en hoe je deze kunt opstellen? Tijdens deze sessie vertellen we je hier alles over.

Sprekers:
Annique Verkoeijen

Lisa Klatten

De Corporatie Draait Door

Gesprek aan tafel met bestuurders over actualiteiten.

Sprekers:
Wouter Stikkelman
Joost Eijsvogels
Jan Leo van Deemter, Directeur-bestuurder bij l’escaut woonservice
Melanie Maatman, Directeur-bestuurder Mijande Wonen
Ruud van den Boom, Directeur bestuurder Woonkwartier
Suzan Vink, host

Portefeuille- en assetmanagement: alle mogelijkheden van SAM

Spreker:
Pieter Postma

De rode draad van vastgoedsturing

Vastgoedsturing draait om het maken van keuzes. Zo maken we op het strategische niveau keuzes ten aanzien van de gewenste transformatie van het vastgoed en leggen we die vast in een portefeuilleplan. Met het assetmanagement werken we het portefeuilleplan uit en bepalen we het complexbeleid en de investeringsprojecten. Om al deze keuzes te onderbouwen, gebruiken we op elk sturingsniveau prestatie-indicatoren. Denk aan een de corporatiekengetallen op strategisch niveau of op complexniveau een IRR of een score voor de maatschappelijke bijdrage van een complex aan de strategie. De indicatoren op de verschillende sturingsniveaus hebben echter een relatie met elkaar; hier zou een rode draad in te ontdekken moeten zijn. Deze rode draad tussen deze indicatoren zorgt voor houvast op alle niveaus van de vastgoedsturing. Maar wat is die rode draad en hoe doe je dat? In deze sessie geven we daar concrete handvatten voor.

Sprekers:
Menno Logemann
Sandra Berenschot, Business Analist bij Mitros

 

De toegevoegde waarde van RM (Risicomodule)

Toegevoegde waarde van RM (Risicomodule): hoe werkt het en wat kun je ermee?

Spreker:
Anna Wildeboer

Duurzaam businessmodel

Het duurzaam businessmodel is een beladen onderwerp in de sector. In deze sessie neemt Maarten van ’t Hek je mee in de ideeën die Ortec Finance hierover heeft. In de tweede helft van 2021 gaan we met dit onderwerp aan de slag, samen met een groep klanten. Woon deze bijeenkomst bij en sluit je daarbij aan!

Spreker:
Maarten van ’t Hek

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2021? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu