Financiële sturing

Jaarcyclus vastgoed- en financiële sturing woningcorporaties

Alle corporaties stellen een jaarrekening op, ontwikkelen plannen en beleid voor hun vastgoed, leggen hun voornemens vast in een (meerjaren)begroting en sluiten prestatieafspraken. Hier zit een hele wereld aan werkzaamheden achter. Wat is nu een handige volgorde? Wie doet wat op welk moment? En hoe verwerk je dat efficiënt in de beschikbare software? Ortec Finance heeft daartoe de jaarcyclus vastgoed- en financiële sturing uitgewerkt. Hiermee kun je zelf of onder begeleiding van onze consultants de jaarcyclus van jouw corporatie optimaliseren. Op de Corporatiedag 2021 nemen we je mee in ons gedachtengoed en onze praktische tools. Heb je zelf goede ideeën over dit onderwerp of wil je hier juist meer over horen vanuit ons en andere corporaties? Schrijf je dan in voor deze sessie.

Sprekers:
Anneke Betlem
Bram Leermakers

What-if-scenario’s in 7 stappen

De toekomst kun je niet voorspellen, maar je kunt je wel voorbereiden op onzekerheden. Via what-if-scenario’s maak je de risico’s van jouw corporatie inzichtelijk om indien nodig hierop te anticiperen. Voorbeelden van what-if-scenario’s zijn verminderde huurinkomsten door een toename van kwetsbare huurders, een vertraging van projecten door politieke onvoorspelbaarheid of een verhoging van investeringskosten door een verkeerde inschatting van de duurzaamheidsinvesteringen. Aan welke strategische risico’s is jouw corporatie onderhevig? Hoe kun je deze vertalen in what-if-scenario’s en zo de effecten op de meerjarenbegroting van jouw corporatie doorrekenen? Hoe groot is de kans dat deze optreden en wat is de impact op de doelstellingen? In deze sessie leggen we uit hoe je in 7 stappen tot what-if-scenario’s komt. Wij adviseren om het management en diverse disciplines te betrekken, om zo bewustzijn en draagvlak te vergroten. Mensen van bijvoorbeeld strategie, portefeuillemanagement, financiën en control zijn dus allemaal welkom bij deze sessie. Heb je zelf goede ervaringen of worstel je ergens mee? We ruimen voldoende tijd in om informeel ervaringen uit te wisselen.

Sprekers:
Sow Sum Yeung
Isabel Mandour

De Corporatie Draait Door

Gesprek aan tafel met bestuurders over actualiteiten. O.a. Ruud van den Boom, directeur-bestuurder Woonkwartier.

Sprekers:
Wouter Stikkelman
Joost Eijsvogels
Jan Leo van Deemter, Directeur-bestuurder bij l’escaut woonservice
Melanie Maatman, Directeur-bestuurder Mijande Wonen
Ruud van den Boom, Directeur bestuurder Woonkwartier
Suzan Vink, host

Duurzaam businessmodel

Het duurzaam businessmodel is een beladen onderwerp in de sector. In deze sessie neemt Maarten van ’t Hek je mee in de ideeën die Ortec Finance hierover heeft. In de tweede helft van 2021 gaan we met dit onderwerp aan de slag, samen met een groep klanten. Woon deze bijeenkomst bij en sluit je daarbij aan!

Spreker:
Maarten van ’t Hek

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2021? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu