Financiële sturing

Hoe zet je het WALS Dashboard in tijdens de financiële sturing?

Het nieuwe WALS Dashboard biedt talloze mogelijkheden om samen met jouw collega’s de meerjarenbegroting en varianten daarop te analyseren en bespreken. Hierdoor maak je eenvoudig inzichtelijk hoe jouw corporatie ervoor staat wanneer bepaalde beleidskeuzes worden gemaakt of risico’s zich manifesteren. Daarnaast vergelijk je de resultaten van jouw corporatie ook met de rest van sector.

Sprekers:
Coen Ravesloot, Consultant, Ortec Finance
Martijn Kirch, Consultant, Ortec Finance

Impact van economische ontwikkelingen voor woningcorporaties

De stijgende energieprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne zijn voorbeelden van externe factoren die veel impact hebben op de economische ontwikkelingen en de onzekerheden in de economie. Wat betekent een stijgende rente voor jou als corporatie? Hoe groot is het risico voor hard stijgende bouwprijzen? De verschillende factoren kunnen in de economische ontwikkelingen elkaar versterken of een dempend effect geven. In deze sessie gaan we in op deze verbanden, hoe dit tot uitdrukking komt in onze economische prognoses (Ortec Finance Scenarioset) en hoe jij inzicht kunt krijgen in de financiële gevolgen van je eigen corporatie.

Sprekers:
Sow Sum Yeung, Consultant, Ortec Finance
Carlijne Kok, Consultant, Ortec Finance
Marijn Heijmerikx, Quantitative Financial Analyst, Ortec Finance
Mirjam Bani, woningmarkt econoom, ING Nederland

Scenario’s coalitieakkoord met Ortec Finance SAM

In het coalitieakkoord is de afschaffing van de verhuurdersheffing opgenomen. Dit geeft corporaties extra financiële ruimte. Deze financiële ruimte moet worden ingezet voor investeringen die bijdragen aan het oplossen van een aantal problemen op de woningmarkt, zoals het woningtekort en het verduurzamingsvraagstuk. Logisch dus om als corporatie te verkennen wat jouw bijdrage aan het oplossen van deze problemen kan zijn en hoe de financiële ruimte kan worden benut. Tijdens deze online sessie zoomen wij in op hoe je de praktische uitwerking van deze scenario’s kunt opstellen met Ortec Finance SAM.

Sprekers:
Pieter Postma, Business Developer, Ortec Finance
Wessel Kosterman, Business Analyst, Ortec Finance

Jaarcyclus, een gesprek bij de koffie automaat

In 2021/2022 hebben we ons drieluik uitgebracht over de jaarcyclus voor vastgoedwaardering, vastgoedsturing en financiële sturing. Dit drieluik bestaat uit een artikel, een rapport en een checklist. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen in de praktijk. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat zou je nog willen verbeteren? Heb je interesse om te sparren met Isabel Mandour (senior consultant bij Ortec Finance en mede-auteur van het drieluik) en mensen van andere corporaties? Doe dan mee aan het virtuele gesprek bij de koffieautomaat over de jaarcyclus. Neem zelf je koffie of thee mee en we zien wel waar het gesprek ons brengt.

Spreker:
Isabel Mandour, consultant, Ortec Finance

Financiële strategie – duurzaam businessmodel

Corporaties verkeren in een constante worsteling over de wijze waarop financiële middelen het beste kunnen worden ingezet. De afschaffing van de verhuurderheffing en de aangekondigde herziening van de huurtoeslagsystematiek zorgen voor nieuwe verwachtingen, kansen en uitdagingen. Wat verwacht onze omgeving? Wat kunnen we extra doen? Kunnen we genoeg doen? Wanneer doen we genoeg?

Samen met Lieven de Key in Amsterdam heeft Ortec Finance een verkenning uitgevoerd naar de financiële mogelijkheden in een aantal varianten van een duurzaam businessmodel. In deze sessie vertellen David van Oostrom van Lieven de Key en Maarten van ’t Hek van Ortec Finance over het proces, over de verschillende duurzame businessmodellen en over het gesprek dat dit opleverde.

Sprekers:
Maarten van t Hek, Senior Consultant, Ortec Finance
David van Oostrom, Senior Financial Planner, Lieven de Key

Verandering brengen met verhalen

In deze online kennissessie van 1 uur leer je de technieken van zakelijke storytelling. Die kun je bijvoorbeeld toepassen voor het uitdragen van de aankomende veranderingen in de woningsector. Het verhaal maak je tijdens de online sessie. Zodat je persoonlijk, beeldend en meeslepend kan vertellen. Je sluit je verhaal altijd af met een concrete oproep aan je publiek, zodat je het doel ermee bereikt dat jij voor ogen hebt. Je oefent met een verhaal voor je eigen praktijk, dus je kan het daarna direct toepassen op je werk. Sandra de Haan haar overtuiging is dat de persoonlijke verhalen van iedere medewerker sámen de kern vormen voor die ene boodschap. Haar diepste wens is dat mensen woorden gaan geven aan wat er echt toe doet voor ze. Dat doet ze door middel van een eigen trainingsprogramma, gebaseerd op de theorie van de Golden Circle van Simon Sinek en de technieken van storytelling. Dat maakt haar trainingsprogramma uniek. Haar overtuiging draagt ze uit met het trainersteam van de Vertelschool Rotterdam, waarvan Sandra de oprichter is.

Spreker:
Sandra de Haan, oprichter de Vertelschool Rotterdam

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2022? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.