Strategie en portefeuillemanagement

Samenhangende vastgoedsturing door integratie van de beleidswaarde en het DrieKamerModel

Elke corporatie krijgt te maken met de beleidswaarde als onderdeel van het nieuwe beoordelingskader. Naar verwachting wordt de beleidswaarde eind dit jaar ingevoerd. De beleidswaarde biedt inzicht in de vermogensallocatie van de verschillende maatschappelijke bestemmingen. Dit inzicht vormt de basis voor vervolgvragen die onder meer betrekking hebben op de maatschappelijke prestaties die ermee worden gerealiseerd.  Daarmee sluit de beleidswaarde naadloos aan bij het DrieKamerModel.

In deze sessie komt aan de orde hoe je de beleidswaarde een rol kunt laten spelen bij de strategische beleidskeuzen, Ook de laatste stand van zaken over de beleidswaarde zal worden besproken.

Spreker: Johan Conijn, Ortec Finance

Betaalbaarheid en passend toewijzen

Sinds 2016 zijn de regels voor het passend toewijzen van sociale huurwoningen veranderd. Dit heeft grote effecten op de woonruimteverdeling. Welke effecten zien we na 2 jaar passend toewijzen? Zijn er effecten voor specifieke doelgroepen? Wat heeft passend toewijzen betekend voor de primaire doelgroep en de secundaire doelgroep als we kijken naar betaalbaarheid of naar beschikbaarheid? In deze kennissessie zal WoningNet met trenddata uit de woonruimteverdeling voor een aantal woningmarktgebieden in Nederland antwoord geven op deze vragen.

Spreker: Steven Diemel, WoningNet

CO2-neutraal in 2050: van routekaart naar portefeuillestrategie

In 2050 moet het bezit van alle corporaties CO2-neutraal zijn. Welke maatregelen zijn nodig om dit te realiseren? Begin dit jaar bracht Aedes de Routekaart CO2-neutraal uit om die vraag te beantwoorden. Veel corporaties hebben deze ingevuld en hebben daarmee de duurzaamheidsopgave op strategisch niveau inzichtelijk gemaakt. Een volgende stap is het opnemen van deze maatregelen in de portefeuillestrategie en in de meerjaren begroting. Hoe doe je dat en waar stuur je op? Hoe verhouden de uitkomsten van de routekaart zich tot de projecten die al in de begroting staan? De financiële ruimte is bepalend voor het tempo dat je kunt maken bij de verduurzaming. Daarom wordt uitgebreid stilgestaan bij de variabelen die de financiële haalbaarheid beïnvloeden. Dit doen we op een leuke interactieve wijze met behulp van moderne technieken.

Spreker: Maarten van ’t Hek, Ortec Finance

Praktijkcase: Bod op de woonvisie in Eindhoven

Iedere corporatie moet tegenwoordig verplicht een bod doen op de woonvisie en met de gemeente tot prestatieafspraken komen. Wanneer meerdere corporaties in één gemeente een bod doen heb je te maken met verschillen. Hoe ga je daarmee om? Hoe werk je gezamenlijk toe naar prestatieafspraken die passen bij de afzonderlijke mogelijkheden en doelen van iedere corporatie? Hoe kom je tot prestatieafspraken waarbij in de opgave van de stad als geheel wordt voorzien, terwijl je ook met de verschillen tussen corporaties rekening houdt? In Eindhoven heeft een uitgebreid traject van afstemming plaatsgevonden. Vier totaal verschillende corporaties zijn erin geslaagd om in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de huurders te komen tot een bod op de woonvisie en tot prestatieafspraken. Paul Tholenaars (directeur Wonen van het Woonbedrijf, secretaris van het bestuurlijk overleg) en Maarten van ’t Hek (Ortec Finance) delen hun ervaringen.

Sprekers:
Paul Tholenaars, Woonbedrijf
Maarten van ’t Hek, Ortec Finance

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2018? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu