De Corporatiedag 2022 organiseren we niet alleen. We bundelen graag kennis met onze partners. Zo delen ze hun kennis over interessante onderwerpen in online sessies. Ook kun je onze partners ontmoeten op 19 mei op locatie.

Dit jaar zijn dat: Qonsío, Subvention, Duvama , Atrivé , ITRIS | ViewPoint voor woningcorporaties, Nibag Groep BV, Breuers & Cobelens, Vastware (Vastgoed Software b.v.), Movin’U, SPACEWELL | A Nemetschek Company, PVM, Invent, SMART Real Estate Asset Management, Enerdeco, Keemink Vastgoed Inspectarium B.V.

Zij zijn op 16, 17 en 18 mei online én 19 mei op locatie aanwezig en delen hun kennis en ervaring. Ze staan paraat om al jullie vragen te beantwoorden. Dus zoek ze op mocht je nog vragen hebben of wat inspiratie willen opdoen!

Volg tijdens de online Corporatiedag sessies van onze partners

Atrivé: Denkt u al in donuts?

De kaders, wet- en regelgeving veranderen sneller dan waar we als woningcorporaties op kunnen anticiperen. Daarnaast wordt het vraagstuk steeds breder en speelt er veel op het gebied van bijvoorbeeld energiearmoede, hittestress, hoge grondstofprijzen, energietransitie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, natuur-inclusief en circulair (ver)bouwen. Hoe verdeel je de beschikbare aandacht en middelen over de duurzaamheidsthema’s en breng je ze in balans met de opgaven van betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid? En welke rol spelen huurders, gemeenten, prestatieafspraken en de warmtetransitievisies daarbij? Thijs en Marissa delen hun ervaringen over het werkend krijgen van duurzaamheidsbeleid bij corporaties.

Marissa van Groenestijn, Senior adviseur duurzaamheid
Thijs Kurstjens, Senior adviseur duurzaamheid

PVM: De circulaire corporatie

Verduurzaming van de woningvoorraad staat al bovenaan de prioriteitenlijst van veel corporaties. Corporaties kijken tot nu toe dus vooral naar energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Stappen om de inzet van eindige grondstoffen bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen te verminderen, krijgen vooralsnog minder aandacht. Circulariteit is een cruciale stap op weg naar volledig duurzame sociale huisvesting en een belangrijke schakel bij te dragen aan CO2 reductie. Hoe bruikbaar zijn de reststromen bij projecten? Welke materiaal- en ontwerpkeuzes leiden in de toekomst tot gesloten kringlopen en minimale emissies? Dus: hoe word je als woningcorporatie circulair en welke concrete stappen kun je nu al zetten om dat te worden?

Roel Tijssens, Vastgoedadviseur

Subvention: Subsidies in 2022: tussenjaar of toch volop kansen?

Subsidies in 2022: Wat blijft er over nu de RVV per augustus 2022 verdwijnt? In de kennissessie gaan we in op subsidiethema’s zoals circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Jasper Hiddinga, subsidieadviseur

Movin’U: Validatie van gebouwinformatie achter de voordeur

Voor beleidsbeslissingen, maar zeker ook voor de juiste huurdersgegevens is het voor de corporatie van belang inzicht te hebben in actuele vastgoeddata achter de voordeur. Zijn de gegevens in het ‘bronsysteem’ nog wel up-to-date om de juiste beslissingen op te nemen? En hoe worden de vastgoedgegevens bijgehouden na een renovatie van bijvoorbeeld badkamer of keuken?
In deze Fieldlab laten we zien welke stappen de woningcorporatie heeft doorlopen om vastgoeddata snel betrouwbaar te krijgen. Het hebben van juiste vastgoeddata zorgt dat je je als corporatie kan blijven richten op gedegen beleid, én de focus kunt leggen bij je huurder.

Maarten Arts, algemeen directeur
Roel Jakobs, Business Development Manager

Een eenduidige IRR voor corporaties: ons advies voor de SMART Real Estate: IRR bij complexsturing en investeringsanalyse en inzichten vanuit de SMART benchmark

De Internal Rate of Return wordt veel gebruikt bij complexsturing en investeringsanalyse. We zien in de praktijk dat de berekeningswijze van de IRR in de corporatiesector verschilt. In deze sessie nemen we je mee in de verschillende smaken van de IRR en delen we ons advies voor de berekeningswijze van de IRR. SMART Real Estate geeft daarnaast inzicht in de IRR van investeringsprojecten van corporaties vanuit de SMART benchmark. De inhoud van deze sessie komt ook beschikbaar in een uitgebreid artikel ‘Een eenduidige IRR voor corporaties’, met daarin ook duidelijke rekenvoorbeelden. De sessie zet je aan het denken over de IRR in de vastgoedsturing binnen jouw organisatie.

Thomas Chaulet, Partner (samen met Frank Vermeij van Ortec Finance)

Natuurlijk staan wij als organiserende partijen (Bryder, Vabi Software en Ortec Finance) ook aanwezig en staan we voor jullie klaar.

Wil je één of meerdere van deze sessies bijwonen? Meld je dan aan voor de Corporatiedagen. Het complete programma vind je hier.