Online sessies

Programma 7 mei:

Machine learning & vastgoedwaardering

Nieuwe technologieën als artificial intelligence en machine learning worden steeds toegankelijker. Door Ortec Finance is een pilot uitgevoerd waarbij woningen met behulp van machine learning zijn gewaardeerd. Tijdens deze interactieve sessie worden de resultaten van de pilot gedeeld en verkennen we de verdere mogelijkheden voor corporaties, gemeenten en commerciële vastgoedbedrijven.

Sprekers:
Frank Verbeek, Teamleider Solution Engineering, Ortec Finance
Joris Cramwinckel, Technologist, Ortec Finance

Integrale risicoanalyse in crisistijd

De wereld bevindt zich in een crisissituatie door het coronavirus. De oorsprong ligt bij de volksgezondheid, maar de economische gevolgen zijn ook enorm. In de woningcorporatiesector heerst het gevoel dat de financiële impact beperkt is, maar is dat terecht? En hoe zit het met de reeds bestaande uitdagingen rondom het woningtekort, de betaalbaarheid en de verduurzamingsopgave? Ortec Finance publiceerde al een artikel over het doen van (‘what-if’) scenarioanalyses in tijden van crisis.
In deze sessie wordt dieper ingegaan op de toevoeging van macro-economische scenarioanalyse. Wat is de impact van de coronacrisis op de verwachte economische ontwikkeling? Daarvoor gebruiken we de zeer recente Ortec Finance Scenarioset (OFS Q2), zoals we die ieder kwartaal publiceren. Tot welke inzichten leidt een macro-economische scenarioanalyse voor woningcorporaties? Daarnaast besteden we extra aandacht aan de mogelijkheden om de impact op maatschappelijke doelstellingen inzichtelijk te maken. Dit resulteert in een integrale aanpak van risicoanalyse, waarbij zowel financiële als maatschappelijke effecten geëvalueerd worden.

Sprekers:
Anna Wildeboer, consultant, Ortec Finance
Coen Ravesloot, consultant, Ortec Finance

Programma 14 mei:

Digital Twins, data gedreven vastgoedbeheer begint vandaag

In deze sessie hoor je wat we verstaan onder een Digital Twin en waar je die concreet voor in kunt zetten, nu én in de toekomst. Zo voorziet een Digital Twin op een slimme en betrouwbare manier in nieuwe databehoeften zoals de NEN2580 gebruiksoppervlakten, maar met een Digital Twin kun je nog veel meer. Maarten Hoenen neemt je mee in de nieuwste ontwikkelingen omtrent Digital Twins in de vastgoedsector en wat dat betekent voor corporaties.

Spreker:
Maarten Hoenen, CTO, Vabi

 

Hoe start ik in mijn woningcorporatie met AI oplossingen?

Artificial Intelligence (AI) en machine learning (ML) zijn kreten die je vaak hoort, maar het is voor velen nog een “ver van mijn bed show”. Wat doe je als corporatie: samenwerken met specialisten of het toch zelf doen? Als je AI/ML echt wil gaan implementeren, wat zijn dan de randvoorwaarden en elementen die cruciaal zijn om succesvol te opereren? In deze sessie nemen wij je mee in de Do’s en Dont’s van “Hoe start ik in mijn corporatie met Artificial Intelligence?”. Niet alleen theorie, juist ook praktijk!

Spreker:
Lex Knape, CEO Data Analytics, Ortec Finance

De beste analyses van onze assetmanagers

Assetmanagers zijn een belangrijke vraagbaak voor de organisatie over de complexen en het beleid. Ze beantwoorden niet alleen de vraag welke complexen er goed of slecht presteren; veelal wordt er voor veel meer vragen een beroep op ze gedaan. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: “Welke woningen gaan we verkopen?”, “Blijven er voldoende betaalbare woningen in deze wijk?” of “Hoe komen we van die slechte energielabels af?”

In deze digitale sessie vertelt Bertwin Fidder (Adviseur Assetmanagement bij Woonbedrijf Ieder1) hoe hij omging met de vraag van zijn organisatie om alle woningen met een E, F of G label energetisch te verbeteren. Welke analyses heeft hij daarvoor gebruikt, wat kwam hij daarbij tegen en welke besluiten heeft Ieder1 uiteindelijk genomen? Daarna vertelt Menno Logemann van Ortec Finance welke vragen bij veel assetmanagers terugkomen. Natuurlijk vertellen zij ook meteen welke analyses het meest behulpzaam zijn bij het beantwoorden van deze vragen.

Spreker:
Menno Logemann, senior consultant, Ortec Finance
Bertwin Fidder, adviseur assetmanagement, Woonbedrijf ieder1

Programma 28 mei:

Onderweg naar de NTA 8800: de laatste informatie op een rij

Het is al een paar keer uitgesteld, maar het ziet er naar uit dat op 1 januari 2021 de NTA 8800 echt van kracht wordt. In deze sessie geven we de laatste informatie over deze nieuwe berekeningsmethode voor energielabels. Wat gaat er precies veranderen? Wat moet je extra opnemen? Welke woningen worden beter of slechter? Wat is het effect op je voorraad? En hoe zorgen we dat de data in Vabi Assets Energie op een goede manier wordt geconverteerd? Op al deze vragen geven we in deze sessie een antwoord. Ben je bezig met energielabels of energiebeleid bij woningcorporaties en heb je het idee dat je nog niet alles weet? Dan is deze sessie een must voor je!

Sprekers:
Sybe de Wit, Consultant, Vabi
Wim Plokker, Scientific Research manager, Vabi

In 4 stappen van complexstrategie naar investering

In deze sessie behandelen we zowel de theorie als de praktijk van het tot stand komen van investeringsvoorstellen. Annique Verkoeijen en Thomas Chaulet doorlopen vier theoretische stappen om vanuit de portefeuillestrategie via het complexbeleid tot een investeringsanalyse en –besluit te komen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en randvoorwaarden om dit proces goed te doorlopen? Welke toetsen op de investeringen vinden plaats? En hoe kom je tot besluitvorming? Bij iedere stap neemt Stef Molenaar ons bovendien mee in de praktijk van een complex.
Tot slot kunnen deelnemers aan het einde van de sessie verdiepende vragen stellen op zowel de theorie als de praktijk.

Sprekers:
Annique Verkoeijen, senior consultant, Ortec Finance
Joost Eijsvogels, senior consultant, Ortec Finance
Thomas Chaulet
, partner, SMART Real Estate
Stef Molenaar, portefeuillemanager, Trivire
Rachel Dekker-Willemsen, Assetmanager, Trivire

Demo Vabi Vastgoeddata

Ontdek tijdens onze demo sessie hoe onze informatiemanagement oplossing jouw corporatie kan helpen met het op orde krijgen van plattegronden voor verhuur, NEN2580 gebruiksoppervlakten, jullie digitale inhaalslag, grip terugkrijgen op alle vastgoedinformatie, ketensamenwerking en kennisdeling. We laten zien hoe dagelijks meer dan 60 corporaties in staat zijn om slimme beslissingen te nemen dankzij betrouwbare data. Voor iedereen te vinden en ontsluiten vanuit de enige logische plaats, het digitale woningdossier in de vorm van een digitale kopie van het gebouw (Digital Twin). Ervaar zelf het verschil tussen steeds opnieuw uit moeten zoeken hoe iets zit en de situatie direct snappen.

Nieuwsgierig geworden of heb je vragen? Je bent van harte welkom bij de interactieve demonstratie!

Spreker:
Arjen Zwiers

Menu