Hoe kom je tot een duurzame woningvoorraad in 2050?

De opgave is groot. In 2050 moet de woningvoorraad van elke corporatie in Nederland duurzaam zijn. Verduurzaming begint natuurlijk met de doelen en visie van jouw woningcorporatie. Wat versta je precies onder duurzaamheid? En hoe staat het met de omgeving, bijvoorbeeld gemeenten? Tijdens de Corporatiedag kun je verschillende sessies over deze opgave bijwonen. We zetten ze voor je op een rij.

Case study: Routekaart 2050, ervaringen van Reggewoon

Reggewoon heeft de duurzaamheidsplannen richting 2050 opgesteld. Boris Konings, specialist duurzaamheid bij Reggewoon, laat in deze sessie zien hoe ze dat hebben gedaan. Hij vertelt hoe ze hun verduurzamingsplannen hebben getoetst aan de beleidsdoelstelling, hoe je een energieplan opstelt, deze vertaalt naar portefeuilleniveau en de plannen vervolgens monitort.

Boris Konings, Specialist duurzaamheid, Reggewoon

De Route naar een duurzame woningvoorraad in 2050

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaves voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen maken lijkt nog moeilijk en ver weg. Vabi en Ortec Finance hebben hiervoor een stappenplan gemaakt. In een aantal stappen lichten we toe hoe je met behulp van de oplossingen van Ortec Finance en Vabi een heldere route naar een duurzame voorraad in 2050 kiest. In deze sessie lichten we de stappen toe en krijg je een helder stappenplan mee.

Menno Logemann, Consultant, Ortec Finance
Sybe de Wit, Product owner, Vabi
Dave van Dijk, Consultant, Vabi

Nog meer spelen met de knoppen van de Aedes Routekaart

Wat is de Aedes Routekaart voor instrument en wat kun je ermee? Verdieping van de Aedes Routekaart, het gebruik van scenario’s en de fasering. Hoe kun je door te spelen met de knoppen meer uit de Aedes routekaart halen?

Pauline Poeze, programmaleider Verduurzaming, Aedes vereniging van woningcorporaties

Denkt u al in donuts?

De kaders, wet- en regelgeving veranderen sneller dan waar we als woningcorporaties op kunnen anticiperen. Daarnaast wordt het vraagstuk steeds breder en speelt er veel op het gebied van bijvoorbeeld energiearmoede, hittestress, hoge grondstofprijzen, energietransitie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, natuur-inclusief en circulair (ver)bouwen. Hoe verdeel je de beschikbare aandacht en middelen over de duurzaamheidsthema’s en breng je ze in balans met de opgaven van betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid? En welke rol spelen huurders, gemeenten, prestatieafspraken en de warmtetransitievisies daarbij?  Thijs en Marissa delen hun ervaringen over het werkend krijgen van duurzaamheidsbeleid bij corporaties.

Thijs Kurstjens, Senior adviseur duurzaamheid, Atrivé.
Marissa van Groenestijn, Senior adviseur duurzaamheid, Atrivé.

Wil je één of meerdere van deze sessies bijwonen? Meld je dan aan voor de Corporatiedagen. Het complete programma vind je hier.