Duurzaamheid

Case study: Routekaart 2050, ervaringen van Reggewoon

Reggewoon heeft de duurzaamheidsplannen richting 2050 opgesteld. Boris Konings, specialist duurzaamheid bij Reggewoon, laat in deze sessie zien hoe ze dat hebben gedaan. Hij vertelt hoe ze hun verduurzamingsplannen hebben getoetst aan de beleidsdoelstelling, hoe je een energieplan opstelt, deze vertaalt naar portefeuilleniveau en de plannen vervolgens monitort.

Spreker:
Boris Konings, Specialist duurzaamheid, Reggewoon

 

De Route naar een duurzame woningvoorraad in 2050

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaves voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen maken lijkt nog moeilijk en ver weg. Vabi en Ortec Finance hebben hiervoor een stappenplan gemaakt. In een aantal stappen lichten we toe hoe je met behulp van de oplossingen van Ortec Finance en Vabi een heldere route naar een duurzame voorraad in 2050 kiest. In deze sessie lichten we de stappen toe en krijg je een helder stappenplan mee.

Sprekers:
Sybe de Wit, Product owner, Vabi
Dave van Dijk, Consultant, Vabi
Menno Logemann, Consultant, Ortec Finance

Nog meer spelen met de knoppen van de Aedes Routekaart

Wat is de Aedes Routekaart voor instrument en wat kun je ermee? Verdieping van de Aedes Routekaart, het gebruik van scenario’s en de fasering. Hoe kun je door te spelen met de knoppen meer uit de Aedes routekaart halen?

Spreker:
Pauline Poeze, programmaleider Verduurzaming, Aedes vereniging van woningcorporaties

Aan de slag met Energie-armoede

In deze kennissessie zullen Vabi en Nibud u meenemen in wat voor effect de inflatie en hoge energielasten hebben op huurders en woningzoekende. Het Nibud heeft in de afgelopen periode onderzoek hierop gedaan en zal meer inhoud geven aan het begrip betaalbaarheid. Vabi zal de stappen bespreken wat je als corporatie kunt nemen om de energiearmoede te voorkomen?

Sprekers:
Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
Jasja Bos, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
Dave van Dijk, Consultant, Vabi

Denkt u al in donuts?

De kaders, wet- en regelgeving veranderen sneller dan waar we als woningcorporaties op kunnen anticiperen. Daarnaast wordt het vraagstuk steeds breder en speelt er veel op het gebied van bijvoorbeeld energiearmoede, hittestress, hoge grondstofprijzen, energietransitie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, natuur-inclusief en circulair (ver)bouwen. Hoe verdeel je de beschikbare aandacht en middelen over de duurzaamheidsthema’s en breng je ze in balans met de opgaven van betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid? En welke rol spelen huurders, gemeenten, prestatieafspraken en de warmtetransitievisies daarbij? Thijs en Marissa delen hun ervaringen over het werkend krijgen van duurzaamheidsbeleid bij corporaties.

Sprekers:
Thijs Kurstjens, Senior adviseur duurzaamheid, Atrivé.
Marissa van Groenestijn, Senior adviseur duurzaamheid, Atrivé.

De circulaire corporatie

Verduurzaming van de woningvoorraad staat al bovenaan de prioriteitenlijst van veel corporaties. Corporaties kijken tot nu toe dus vooral naar energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Stappen om de inzet van eindige grondstoffen bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen te verminderen, krijgen vooralsnog minder aandacht. Circulariteit is een cruciale stap op weg naar volledig duurzame sociale huisvesting en een belangrijke schakel bij te dragen aan CO2 reductie. Hoe bruikbaar zijn de reststromen bij projecten? Welke materiaal- en ontwerpkeuzes leiden in de toekomst tot gesloten kringlopen en minimale emissies? Dus: hoe word je als woningcorporatie circulair en welke concrete stappen kun je nu al zetten om dat te worden?

Spreker:
Roel Tijssens, Vastgoedadviseur, PVM

Subsidies in 2022: tussenjaar of toch volop kansen?

Subsidies in 2022: Wat blijft er over nu de RVV per augustus 2022 verdwijnt? In de kennissessie gaan we in op subsidiethema’s zoals circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Spreker:
Jasper Hiddinga, subsidieadviseur, Subvention

Verduurzamingsplannen concreet maken: de andere kant van Vabi

Na het maken van de verduurzamingsplannen gaat een adviseur/installateur aan de slag om de maatregelen verder uit te detailleren. Hier komt de adviseur in het ontwerpproces. De adviseur gaat dan bijvoorbeeld kijken naar welke warmtepomp hiervoor geschikt is. Dit doet die door middel van een warmteverliesberekening. Tijdens deze presentatie nemen we je mee door het proces van de adviseur en laten we je zien welke tooling de adviseur hierbij kan helpen.

Spreker:
Wim Plokker, Product Manager, Vabi

Vabi Assets Energie: Best practice & Roadmap 2022

In deze sessie neemt Vabi je mee in het gebruik van Vabi Assets Energie. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe de applicatie ingezet kan worden om in te zetten op het beantwoorden van (nieuwe) vragen, zoals:

  • Hoe krijg je de data op orde na de NTA8800?
  • Hoeveel van mijn woningen voldoet al aan de standaard?
  • Hoe maak ik een routekaart voor het verduurzamen van de voorraad?

Sprekers:
Sybe de Wit, Product Owner, Vabi
Thibaut Visser, Consultant, Vabi

Verandering brengen met verhalen

In deze online kennissessie van 1 uur leer je de technieken van zakelijke storytelling. Die kun je bijvoorbeeld toepassen voor het uitdragen van de aankomende veranderingen in de woningsector. Het verhaal maak je tijdens de online sessie. Zodat je persoonlijk, beeldend en meeslepend kan vertellen. Je sluit je verhaal altijd af met een concrete oproep aan je publiek, zodat je het doel ermee bereikt dat jij voor ogen hebt. Je oefent met een verhaal voor je eigen praktijk, dus je kan het daarna direct toepassen op je werk. Sandra de Haan haar overtuiging is dat de persoonlijke verhalen van iedere medewerker sámen de kern vormen voor die ene boodschap. Haar diepste wens is dat mensen woorden gaan geven aan wat er echt toe doet voor ze. Dat doet ze door middel van een eigen trainingsprogramma, gebaseerd op de theorie van de Golden Circle van Simon Sinek en de technieken van storytelling. Dat maakt haar trainingsprogramma uniek. Haar overtuiging draagt ze uit met het trainersteam van de Vertelschool Rotterdam, waarvan Sandra de oprichter is.

Spreker:
Sandra de Haan, oprichter de Vertelschool Rotterdam

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2022? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.