Financiële planning en Vastgoedwaardering

Subsidies voor woningcorporaties – de actuele stand van zaken

Hoe ga jij om met het gebruik van de actuele subsidies? De verduurzaming van de woningvoorraad staat nog altijd hoog op de agenda. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor woningcorporaties.

In deze sessie vertellen we jou over de actuele subsidiekansen voor woningcorporaties. Welke mogelijkheden passen bij de situatie van jouw woningcorporatie? De diversiteit aan subsidievoorwaarden, wetten en regels maakt het er niet makkelijker op. Van welke regelingen en mogelijkheden kun je nog profiteren? En hoe maak jij optimaal gebruik van subsidies, zoals de RVV Verduurzaming, ISDE en fiscale subsidies? Jasper Hiddinga en Frederique Lotgerink Bruinenberg geven je het antwoord tijdens onze interactieve kennissessie. Na afloop van de sessie kun je er zelf actief mee aan de slag!

Sprekers:
Jasper Hiddinga, Subsidieadviseur Woningcorporaties, Subvention
Frederique Lotgerink Bruinenberg, Subsidieadviseur Woningcorporaties, Subvention

Kwaliteitsborging en het controleperspectief vanuit WALS/FMP

In de begroting komen de beleidskeuzes van uw corporatie bijeen en wordt een oordeel geveld over de financiële haalbaarheid. Het is van essentieel belang dat er vertrouwen is in de cijfers die u presenteert. Interne veranderingen, nieuwe regelgeving en aanpassingen in de software kunnen allemaal invloed hebben op de kwaliteit van de begroting binnen WALS/FMP.

Afgelopen jaar zijn verschillende corporaties actief met ons aan de slag gegaan om vanuit verschillende invalshoeken de kwaliteit van de begroting te borgen. In deze sessie gaan we in op de praktijkervaring die we het afgelopen jaar hebben opgedaan. Na afloop van deze sessie beschikt u over:
• Aandachtspunten ten behoeve van de controle
• Handvatten om het controleproces vorm te geven
• Mogelijke valkuilen en de impact daarvan

Sprekers:
Bram Leermakers, Ortec Finance
Rinaldo van Elsen, Qonsio

In control over jouw meerjarig te verwachten uitgaven aan de vennootschapsbelasting

Steeds meer corporaties moeten vennootschapsbelasting betalen. Een sterke toename dreigt in de komende jaren. Wat zijn de verwachtingen? Hoe blijf je hier als corporatie in control over? In deze sessie krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Sprekers:
Erik-Jan van der Goes, senior consultant, Ortec Finance
Sander van der Veen, partner, BDO Accountants

Een Structureel Beter jaarRekeningproces

Vanaf boekjaar 2019 worden corporaties verplicht de jaarrekening aan te leveren via SBR bij de Kamer van Koophandel. Dit is een ideaal moment voor woningcorporaties om het jaarrekeningsproces structureel onder de loep te nemen. Tijdens deze sessie laat Qonsío zien hoe woningcorporaties, met behulp van Audition, meer grip krijgen op de cijfers en het jaarrekeningproces. Zo staan we samen klaar voor een nieuw jaarrekeningsproces met RGS en SBR.

Sprekers:
Rami Aman , Qonsio
Martijn Barneveld, Qonsio

De toekomst van marktwaarde: modelmatig waarderen

Op termijn is de toekomst van het waarderingshandboek marktwaarde voor de corporatiesector onzeker. Deze sessie richt zich op de toepasbaarheid van methodieken om de beschikbare vrijheidsgraden en hiermee de marktwaarde modelmatig te bepalen. Daarnaast wordt de mogelijkheid besproken van een efficiënt en consistent waarderingsproces waarbij de taxateur zich richt op de validatie van modelmatig bepaalde marktwaarde.

Sprekers:
Pieter Postma, Ortec Finance
Dennis Albers, Ortec Finance

Hoe komt u tot een verstandige investeringsbeslissing?

Corporaties staan onder druk om te investeren, maar investeringen lijken financieel steeds minder haalbaar. Een goed afwegingskader helpt u bij het maken van verstandige beslissingen.

Drie redenen waarom investeringsbeslissingen opnieuw onder de aandacht zijn gekomen:
1. De vraag naar nieuwbouw en verduurzaming neemt toe;
2. Rendementen staan onder druk als gevolg van stijgende bouwkosten;
3. Welke plaats krijgt de beleidswaarde bij investeringsbeslissingen?
Maar veel corporaties zitten met meer vragen. Gebruikt u een IRR, en zo ja, hoe berekent u die? Hoe weegt u de niet-financiële aspecten van een investering? Welke rol speelt de WACC in mijn investeringsbeslissing? Kortom: hoe beoordeelt u of een investering verstandig is?
Dat hangt af van uw financiële positie en van de opgave waar uw corporatie voor staat. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden wordt getoond hoe u de verschillende aspecten van een investering kan beoordelen. In deze sessie krijgt u handvatten aangereikt waarmee u zelf in staat bent om een afwegingskader te formuleren voor het nemen van verstandige investeringsbeslissingen.

Sprekers:
Joost Eijsvogels, Ortec Finance
Maarten van ’t Hek, Ortec Finance

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2019? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu