Duurzaamheid

Atriensis lanceert Duurzaamheidskaart Woningcorporaties 1.0

Aan de ene kant beschikken corporaties over een schat aan data over hun eigen woningvoorraad. Ook over de energetische kwaliteit. Zoals Energie-Indexen, installatietypes of isolatieniveau van bouwdelen. Aan de andere kant neemt vrij beschikbare geografische informatie pijlsnel toe. Zoals van bezit van collega-corporaties, gasnetten met hun leeftijden, warmtenetten, geluidbelasting, overstromingsrisico’s, bodemdaling, warmtevisies van gemeenten, werkelijke gas- en elektraverbruiken of hittestress. Combinatie van beide levert ongekende mogelijkheden op. Atriensis ontwikkelde de Duurzaamheidskaart Woningcorporaties. Een onmisbare tool om duurzaamheidsbeleid van corporaties efficiënt vorm te geven. Cruciaal nu de energietransitie steeds meer vorm krijgt. Selectie van de juiste maatregelen, anticiperen op ontwikkelingen in de woonomgeving, prioritering van complexen of hulpmiddel voor gesprekken met de gemeente. Atriensis presenteert de Duurzaamheidskaart Woningcorporaties 1.0 aan de hand van de meest voorkomende verduurzamingsvragen van corporaties. Nu al gevuld met 1 miljoen sociale huurwoningen.

Sprekers:
Hella Maessen, directeur, Atriensis
Linda Groenen, directeur, Atriensis

Sturen op CO2 uitstoot met de CO2 monitor van Atrivé

Tot voor kort stuurden we de verduurzaming van de woningvoorraad vooral op basis van energielabels en energieprestaties. Met het veranderde toekomstbeeld en doelstellingen die gaan over CO2 uitstoot, vraagt dit ook om andere indicatoren om op te sturen: CO2 uitstoot, en dan liefst de werkelijke uitstoot! De CO2 monitor van Atrivé geeft inzicht in de CO2 uitstoot op basis van werkelijke energiegebruiken van de woningvoorraad. In deze sessie nemen we u mee in wat ons dit vertelt over de werkelijke energetische prestaties en hoe je dit inzichtelijk krijgt met behulp van de CO2 monitor.

Spreker:
Bart Jansen, adviseur duurzaamheid, Atrivé

Op naar BENG! Wat betekent dit voor jouw corporatie?

In 2020 gaan we energieprestatie van een gebouw op basis van BENG berekenen. Dit is iets heel anders dan de huidige energie-index. De methodiek is van toepassing op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. In deze sessie kom je alles te weten over de bepalingsmethode, de NTA8800 en krijg je antwoord op vragen als: wat moeten we extra opnemen? Wat is het verschil met de huidige Energie-Index? Wat heeft het voor consequenties voor onze voorraad? Deze sessie is een must voor iedereen die zich bezighoudt met energielabels voor en bij woningcorporaties. Daarom herhalen we deze sessie in de middag.

Sprekers:
Erwin Beekman, Product manager, Vabi
Wim Plokker, Scientific Research manager, Vabi

Subsidies voor woningcorporaties – de actuele stand van zaken

Hoe ga jij om met het gebruik van de actuele subsidies? De verduurzaming van de woningvoorraad staat nog altijd hoog op de agenda. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor woningcorporaties.
In deze sessie vertellen we jou over de actuele subsidiekansen voor woningcorporaties.Welke mogelijkheden passen bij de situatie van jouw woningcorporatie? De diversiteit aan subsidievoorwaarden, wetten en regels maakt het er niet makkelijker op. Van welke regelingen en mogelijkheden kun je nog profiteren? En hoe maak jij optimaal gebruik van subsidies, zoals de RVV Verduurzaming, ISDE en fiscale subsidies? Jasper Hiddinga en Frederique Lotgerink Bruinenberg geven je het antwoord tijdens onze interactieve kennissessie. Na afloop van de sessie kun je er zelf actief mee aan de slag!

Sprekers:
Jasper Hiddinga, Subsidieadviseur Woningcorporaties, Subvention
Frederique Lotgerink Bruinenberg, Subsidieadviseur Woningcorporaties, Subvention

De route naar CO2 neutraal in 8 stappen

Wie is er niet bezig met de route naar CO2 neutraal in 2050? Een hele opgave waar veel bij komt kijken. Wat moet je doen om tot een goede langetermijnstrategie te komen? Vabi en Ortec Finance hebben de opgave vertaald in 8 praktische stappen: van het creëren van bewustwording tot aan het monitoren en verantwoorden van het beleid. Wil je meer weten? In deze sessie lichten we alle 8 onderdelen toe, gaan we het gesprek aan over de praktijk en krijg je een helder stappenplan mee.

Sprekers:
Sybe de Wit, Vabi
Wouter Stikkelman, Ortec Finance

CO2 neutraal, het ėchte verhaal

De rol van de corporatie verandert, woningen moeten verduurzaamd worden. Je moet hiervoor een functionele vraag stellen aan de marktpartijen, maar welke vraag stel je? Welke keuzes krijg je hierop terug? Krijg je garanties op de resultaten die beloofd worden en is er een financieel risico op de investeringen?
Tijdens deze sessie gaan Vabi en PVM bovenstaande vragen beantwoorden met software door middel van een echte case van een corporatie. We laten de verschillen en resultaten zien van diverse rekentools met hun voor- en nadelen. Wij hebben hiervoor een “DIGITAL TWIN” gemaakt van een huurhuis. Hiermee zijn we tot verrassende resultaten gekomen die wij graag willen delen. Na afloop van de sessie weet je meer over verduurzamen en de bijbehorende vragen die je kunt stellen aan de markt.

Sprekers:
Vincent Keppel, Vabi
Roy Zöld, PVM

CO2 neutraal van routekaart naar beleid en begroting

Een corporatie aan het woord! Tijdens deze sessie neemt Davy Fonteine jullie mee hoe RWS partner in wonen de routekaart vertaald en gekoppeld heeft naar het strategisch voorraadbeleid en meerjarenbegroting.

Spreker:
Davy Fonteine, RWS Goes

Demo Vabi Assets Energie

Benieuwd naar de NTA8800 in Vabi Assets Energie?
In de demosessie krijg je een voorproefje van de nieuwe applicatie aan de hand van schetsen.
Ben je benieuwd en wil je je feedback geven? Sluit je dan aan bij deze sessie!

Schrijf je in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Corporatiedag 2019? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Werk je bij een corporatie of commercieel verhuurder? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

Menu